Naše historie

Naše Tělocvičná jednota Sokol na Mělníce, často neformálně zkracována na „Sokol Mělník“, byla založena dne 14. dubna 1868. Prvním starostou byl zvolen František Vinkler.

26. srpna 1903 byly zahájeny první stavební práce na mělnickém Tyršově domě

15. listopadu 1903 byl položen základní kámen mělnického Tyršova domu

7. srpna 1904 byl náš Tyršům dům slavnostně otevřen