Členství

Požádat o přijetí za člena Tělocvičné jednoty Sokol na Mělníce můžete na základě této přihlášky Žádost o přijetí resp_Aktualizace do TJSM rok 2020v1 FINALGDPR SOUHLAS a uhrazení příslušných příspěvků.

Společně s přihláškou je zapotřebí poskytnout také 1 kus standardní průkazové fotografie o rozměrech 4,5 x 3,5 cm.

O přijetí za člena rozhodne v souladu se stanovami výbor Tělocvičné jednoty Sokol na Mělníce nebo jím určený jiný orgán jednoty v rámci možností co nejrychleji.

Přihlášky můžete podávat a hradit členské příspěvky v kanceláři Tyršova domu (v 1.patře) na adrese Tyršova 95, Mělník v níže uvedených pokladních hodinách nebo u příslušného trenéra či cvičitele.

Pokladní hodiny v měsících leden až květen a září až prosinec:

Pondělí: 16:00 až 19:00 hod.
Čtvrtek: 16:00 až 19:00 hod.