Článek a výsledková listina k atletickému trojboji BĚHOSK 2016

7.5.2016

Sprint 2016

Výsledková listina zde: Memoriál A_Rebce Výsledky-2016

Fotogalerie z akce zde: http://www.sokol-melnik.cz/357/

 

Letošní Memoriál Augustina Rebce v atletickém trojboji byl opět úspěšný

V prvních květnových dnech už tradičně atletický oddíl Tělocvičné jednoty Sokol na Mělníce pořádá Memoriál Augustina Rebce v atletickém trojboji, pro tento rok s podtitulem BěHoSk 2016 (běh, hod, skok). Letos se atleti sešli na víceúčelovém hřišti mělnického Sokola 4. května a stalo se už další tradicí, že všichni účastníci před zahájením závodů hleděli do oblak a odhadovali, zda i letos déšť, který zkrápěl už několik hodin atletickou dráhu, úderem čtvrté hodiny odpolední ustane. No a neuvěřitelné se stalo skutečností, když se příroda slitovala nad všemi účastníky závodu a déšť, jako pomalým uzavíráním kohoutku, zastavila.

Pršet přestalo, závodníci a rozhodčí byli na místě, takže nic už nebránilo tomu, aby starosta města Mělník, MVDr. Ctirad Mikeš, který opět převzal záštitu nad atletickým trojbojem, závody slavnostně zahájil. Před vlastním zahájením soutěží v rámci oslav osvobození krátce připomněl tragické události, které v průběhu II. světové války předcházely zavraždění Augustina Rebce a dalších mělnických Sokolů nacisty.

Poté už se závody naplno rozběhly. Pro zvýšení bezpečnosti závodníků, se jako první odběhly běhy na 50 metrů (mladší žáci a žákyně) a 100 metrů (ostatní kategorie). Naštěstí dráha atletického stadionu poměrně rychle vysychala, takže až na pár drobných uklouznutí, se maraton téměř třiceti běhů povedlo organizátorům zvládnout bez větších problémů. Po bězích tak už hodům a skákání nic nestálo v cestě. Mladší žáci a žákyně se rozdělili na stanoviště skoku do dálky z místa a na stanoviště pro hod kilového medicinbalu. Pod dohledem zkušených rozhodčích mnozí z nich absolvovali další disciplíny svých prvních veřejných závodů. Ostatní kategorie se rozdělily na skupinu těch, kteří se přesunuli na stanoviště pro skok do dálky a na ty, kteří přešli na hod břemenem. Pochopitelně, po absolvování těchto disciplín se jednotlivé skupinky vystřídaly, aby všichni závodníci absolvovali předepsaný počet atletických disciplín.

Bezprostředně po ukončení běhů ovšem začal pro organizátory další závod a to závod s časem při vyhodnocování dosažených výsledků. Oproti minulému ročníku se počet účastníků téměř zdvojnásobil, což se podepsalo na náročnosti vyhodnocování. Ve chvíli, kdy začaly do závodní kanceláře docházet také výsledky jednotlivých kategorií ze závodů ve skocích a hodech, tak se vyhodnocování stalo opravdu oříškem a žel došlo k „menšímu“ zpoždění v časovém programu závodů. Naštěstí se zdálo, že přítomní závodníci tento drobný nedostatek organizátorům odpustili a trpělivě si počkali na závěrečné hodnocení a předávání diplomů, pohárů a medailí.

Na tomto místě lze těžko ocenit pouze ty nejlepší, jelikož všichni přítomní atleti a atletky v závodě podali mimořádné výkony, které zaslouží obdiv a uznání. Nicméně, než budou uvedeny alespoň jména vítězů jednotlivých kategorií, je nutné vyzdvihnout dva výkony. Jeden individuální a jeden kolektivní.

Jako první je nutné vzpomenout výkon mělnického mladšího žáka Martina Javanského, který v souhrnu všech kategorií mladších žáků a mladších žákyň získal nejvyšší počet bodů a to způsobem naprosto suverénním, když ve své kategorii vyhrál všechny tři disciplíny trojboje. Svým výkonem se zasloužil o to, že byl nakonec vyhlášen absolutním vítězem kategorií mladšího žactva. Stačí pouze dodat, že dosavadní rekord těchto kategorií překonal o téměř tři sta bodů.

Jako další, tentokráte kolektivní výkon, je nutné vyzvednout výsledky mladých atletů a atletek z TJ KVS Štětí, kteří pod vedením paní trenérky Aleny Francové, opět poctili mělnické Sokoly svou účastí na jejich závodech. Jako důkaz vynikajících výkonů těchto mladých sportovců slouží fakt, že ze šesti mládežnických kategorií Memoriálu Augustina Rebce jich pět vyhráli a navíc získali další čtyři medailová umístění.

Jak bylo slíbeno, zde jsou alespoň vítězové jednotlivých kategorií: Absolutní vítěz mladšího žactva – Martin Javanský (2660 bodů), mladší žáci II – Matěj Vodseďálek (2120 bodů), mladší žákyně II – Karin Huhuková (1975 bodů), mladší žáci I – Michal Albrecht (2295 bodů), mladší žákyně I – René Nováková (2480 bodů), žáci – Matěj Netolický (2707 bodů), žákyně – Hana Nešlehová (2275 bodů), mladší ženy – Karolína Stehlíková (2415 bodů), muži – František Šácha (1685 bodů). Kompletní výsledky a fotogalerie ze závodů jsou k nalezení na stránkách mělnického Sokola (www.sokol-melnik.cz).

Závěrem bych jako ředitel závodu rád poděkoval všem svým spolupracovníkům, ať už z atletického oddílu nebo z dalších oddílů mělnického Sokola, kteří se společnými silami zasloužili o zdárný průběh letošního BĚHOSKu. Také bych rád poděkoval všem účastníkům našeho trojboje za jejich účast a za vynikající výkony. Za organizátory bych jim také rád slíbil, že se v dalším ročníku trojboje pokusíme vyřešit prodlevu mezi ukončenými disciplínami a vyhlášením výsledků. Děkuji Vám všem a určitě se spolu s Vámi těším na příští ročník BĚHOSKu – Memoriálu Augustina Rebce v atletickém trojboji.

Ing. Igor Veterník, vedoucí atletického oddílu TJ Sokol na Mělníce