INFORMACE PRO ODDÍL MUAY THAI

29.4.2020

Ideální je, abyste plnokontaktní bojový sport muaythai provozovali na venkovním sportovišti.

Zde není plný kontakt zakázán, můžete tedy trénovat (včetně spárování) a to v max. počtu 10 osob včetně trenéra (s výjimkou členů domácnosti).

Nemusíte zde nosit roušky a tato skupina 10 osob nemusí mít mezi sebou rozestupy. Ale pokud se bude na stejném sportovišti nacházet i jiná skupina či osoby, musí být Vaše tréninková skupina od ostatní skupiny či jiných osob oddělena vzdáleností min. 2 m.

 

Co se týče vnitřního sportoviště:

Provozovat kompletně plnokontaktní bojový sport ve vnitřním sportovišti není povoleno, avšak dle výkladu JUDr. Daniela Viduny by připadalo možné provozovat individuální trénink jeden na jednoho. Znamenalo by to, že v tělocvičně můžete spárovat ve 2, ale další osoby se v tělocvičně již nacházet nemohou. Otázka přítomnosti trenéra jakožto třetí osoby v tomto případě je nejasná. Ideálně tedy je, aby byl přítomen trenér + 1 sparing partner. Roušky jsou v tomto případě povinné!

Ve vnitřním sportovišti je možné, aby sportovala i skupina osob a to v počtu max. 8 sportovců + 1 trenér, ale pouze za předpokladu, že v daném prostoru budou tyto osoby mít mezi sebou rozestupy 2 m a zároveň splní podmínku přítomnosti 1 osoby na 10m2 plochy. Pro náš sport by to znamenalo, že jsou možné např. různé posilovací a zahřívací cviky, stínování, údery do box. pytlů …., ale vždy při každém cviku musí sportovci mezi sebou dodržovat rozestupy. Není možné, aby spolu navzájem spárovali a přibližovali se k sobě. Opět platí povinnost mít roušku!

 

V obou případech je nutné dodržovat i další nařízení jako jsou: dezinfekce rukou, dezinfekce strojů a cvičebních pomůcek, zákaz používání sprch, šaten atd….

20200429 MUAY THAI

Tyto informace jsou převzaty od CMTA

Lze předpokládat, že část oddílu Muay Thai postupně začne trénovat na našem atletickém hřišti během příštího týdne. Bližší informace poskytnou jednotliví trenéři nebo je zveřejníme zde.