Cvičení oddílu všestrannosti v období od 12.10.2020 do 25.10.2020

9.10.2020

V období od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 se cvičení:

a) rodiče a děti do 3 let

b) děti 3 – 6 let

c) dívky 6-18 let

bude konat (v případě, že nebude pršet) na našem atletickém hřišti pod Tyršovým domem.

Vybavte své děti adekvátním teplým oblečením vhodným na sport. Na cvičení děti musí přijít již oblečené ve sportovním, protože není možné využívat šaten (vnitřních části sportovišť).

Cvičení bude v souladu s usnesením vlády ČR číslo 996 probíhat v počtu do 20 osob včetně trenéra.